وبینار راهکارهای مدیریت کبد چرب در طب سنتی ایرانی

وبینار راهکارهای مدیریت کبد چرب در طب سنتی ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ ۱۱:۱۹ | تعداد بازدید: 138

به آگاهی می رساند برنامه آموزشی با عنوان راهکارهای مدیریت کبد چرب در طب سنتی ایرانی (186318) با 3 امتیاز آموزش مداوم، در تاریخ 1401/10/13 ساعت 16 الی 19 به صورت برخط توسط مرکز آموزش مداوم برگزار خواهد شد.

وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی

وبینار تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۱۴:۵۲ | تعداد بازدید: 45

به آگاهی می رساند برنامه آموزشی با عنوان تسهیل چالش های تغذیه با شیر مادر برای نوزادان اواخر نارسی (189817) با 3 امتیاز آموزش مداوم، در تاریخ 1401/09/30 ساعت 9 الی 12 به صورت برخط توسط مرکز آموزش مداوم برگزار خواهد شد

برگزاری وبینار اعصاب، موارد نیازمند جراحی درمان مایع و گلوکز-آب و الکترولیت

برگزاری وبینار اعصاب، موارد نیازمند جراحی درمان مایع و گلوکز-آب و الکترولیت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰:۲۶ | تعداد بازدید: 23

برگزاری وبینار اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری بیماری دیابت

برگزاری وبینار اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری بیماری دیابت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۳:۵۸ | تعداد بازدید: 42

 

به آگاهی می رساند برنامه آموزشی با عنوان اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری بیماری دیابت (188763)  با 3 امتیاز آموزش مداوم، در تاریخ 1401/09/10 ساعت 10 الی 13 به صورت برخط توسط مرکز آموزش مداوم برگزار خواهد شد.

 

برگزاری وبینار - ACORN - تنظیم دما،عفونت، حمایت

برگزاری وبینار - ACORN - تنظیم دما،عفونت، حمایت

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۱۳:۵۰ | تعداد بازدید: 26

به آگاهی می رساند برنامه آموزشی با عنوان ACORN- سکانس: تنظیم دما، عفونت، حمایت (188537) با 3 امتیاز آموزش مداوم، در تاریخ 1401/09/07 ساعت 10 الی 13 به صورت برخط توسط مرکز آموزش مداوم برگزار خواهد شد. 

تنظیم دما

 

کارگاه مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله برگزار شد

کارگاه مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله برگزار شد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ ۱۳:۱۷ | تعداد بازدید: 56

کارگاه مدیریت استرس و مهارت های حل مسئله در تاریخ 1401/07/30 ساعت 8 صبح به مدت 3 ساعت با حضور اساتید محترم سرکار خانم دکتر زندی و سرکار خانم دکتر کمالی و تعداد 30 نفر شرکت کننده شامل گروه های هدف پرستاری، مامایی، هوشبری، اتاق عمل، بیهوشی و فوریت های پزشکی در سالن ابن سینا برگزار شد. در این دوره به تعاریف و تفاوت استرس و اضطراب، روش های مقابله خودآگاه و ناخودآگاه مقابله با استرس، مکانیسم های دفاعی و انواع آن، تعریف و نیاز به حل مسئله، توسعه مهارت های حل مسئله، مراحل و روش حل مسئله پرداخته شد و در پایان برای شرکت کنندگان گواهی حضور صادر شد.

کنفرانس علمی مدیریت استرس و مهارت حل مسئله

کنفرانس علمی مدیریت استرس و مهارت حل مسئله

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ ۱۴:۵۵ | تعداد بازدید: 20

کنفرانس علمی مدیریت استرس و مهارت حل مسئله 

تاریخ برگزاری: 1401/07/30 ساعت 8 الی 11:30 (حضوری در سالن ابن سینا)

مدرسین:

_ سرکار خانم دکتر زندی، دکترای روانشناسی سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

_ سرکار خانم کمالی، کارشناس ارشد روان پرستاری

گروه هدف:

مامایی، پرستاری، بیهوشی، اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی

ثبت نام:

جهت ثبت نام از طریق سامانه آموزش مداوم جامعه پزشکی اقدام بفرمائید.

 

IRCME.IR

کنفرانس علمی اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری بیماری سل

کنفرانس علمی اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری بیماری سل

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ ۰۹:۲۵ | تعداد بازدید: 58

 

کنفرانس علمی اپیدمیولوژی، کنترل و پیشگیری بیماری سل(شناسه: 187469)

تاریخ برگزاری: 24/07/1401 ساعت 12 الی 15 (به صورت وبینار)

مدرسین:

_ جناب آقای دکتر خطیبی، دکترای اپیدمیولوژی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

_ جناب آقای دکتر عزیزی، متخصص باکتری شناسی پزشکی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

_ سرکار خانم دکتر وکیلیان، متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

گروه هدف:

پزشکان عمومی، پرستاری، مامایی

هوشبری، اتاق عمل، بیهوشی، فوریت های پزشکی

کنفرانس علمی احیای نوزاد

کنفرانس علمی احیای نوزاد

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۰۹:۵۷ | تعداد بازدید: 24

 

کنفرانس علمی احیای نوزاد (شناسه: 186120)

تاریخ برگزاری: 1401/06/30 ساعت 9 الی 12 (به صورت وبینار)

مدرسین:

_ جناب آقای دکتر قرائی، فوق تخصص نوزادان

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

_ جناب آقای دکتر نوروزی، فوق تخصص نوزادان

_ جناب آقای دکتر تیمورزاده، فوق تخصص نوزادان

گروه هدف:

فوق تخصص نوزادان، فوق تخصص طب نوزادان و پیرامون تولد نوزادان

متخصص بیماری های کودکان، متخصص کودکان

متخصص بیهوشی، متخصص زنان و زایمان، دکترای بهداشت باروری